خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
فلسطينيان امروز و يهوديان آن روز
------------------------------------
 
 
محمدرضا شالگونی
--------------------

تهاجم ٢٢ روزه اسرائيل به غزه چه هدف هايی را دنبال می کرد؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد بین هدف های مستقيم اسرائيل در  اين عمليات مشخص و هدف نهايی آن فرق گذاشت وگرنه منطق حاکم بر استراتژی عمومی اسرائيل نامفهوم خواهد ماند. ترديدی نبايد داشت که پذيرفتن دلايل خودِ اسرااييل در توجيه اين تهاجم، جز همدستی با آن معنای ديگری ندارد.
دو دليل اعلام شده اسرائيل که مدام روی آنها پا می فشارد، اولاً مقابله با راکت پرانی از غزه به شهرک های جنوبی اسرائيل است و ثانياً از بين بردن راه قاچاق اسلحه از طريق تونل های منطقه رفح...

اين متن، به صورت PDF تهيه شده است.
برای خواندن آن، بر روی تابلو زير کليک کنيد؛ و لحظاتی (به تناسب سرعت ارتباط اينترنتی خود) منتظر بمانيد...

فلسطينيان امروز و يهوديان آن روز
PDF   362 KB
 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول