خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
ادبيات و هنر  ۱
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
 
 
 

ديدی که آسمان، آبی نيست؟

 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

آنجا يکی می آيد هر روز

 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

{خطی کشيده تا ــــــــــ
ــــــــــ خطی کشيده تر
}

  Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
   
 
محمد علی اصفهانی 
 

 

 
از دلتنگی های بی شماره (طرح)  
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
يار دبستانی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
گُل مرداب
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
گزارش، به پای در رهانِ پس از اين
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
با آن هميشه گاهی ناپيدا
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
هبوط
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
همسفر
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
محتوم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
همراه احتمالی! فردا بيا حتماً
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
شماره های با وقار جديد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
در پيچ کوچه ايستاد و نپيچيد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
هفت خوشه گندم سبز، بر تابوت من بگذار
 
محمود درويش
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
در وقت های موقّت
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
اخطار (در فصل بهار)
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آيا تو را پاسخی هست؟
 
 
شفيعی کدکنی
 
 
در اُفت و خيز آفتابی حرکت
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از خاوران، تا غزّه هيچ نيست به جز هيچ!
(در سالگرد قتل عام مردم غزه به دست دوستاقبانان اسراييلی)
۲۲روز
 
 
 
نه در رثا، که با ياد محمود درويش
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از انقلاب نترسيد؛ انقلاب، قشنگ است
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
بهار، پشت پنجره ی راه
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ديشب طناب دار را به گردن خود ديدم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
بوزينه يی برآمده بر منبر
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
تو از خود، گذر کن، بهانهْ سْت راه!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از اشک های راحله، تا فردا
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
سفری در خويش
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
چهره ی قانا
 
 
نزار قبانی
برگردان و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 
 
ديگر روزگار غريبی نيست نازنين!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
برای سميه، برای بهنام، برای نهال، برای پنجشنبه های تلخ
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آن که می دانست، و آن که نمی دانست
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
برای آن که فاطمه و زهرا شب ها راحت بخوابند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
با ساکنان ساحل فردا
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خانم فرّخزاد! ما به شما دروغ گفتيم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خورشيد و آب
(در حجم شعر، با نقطه چين نثر...)
برای فردای شب يلدا
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::