خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
آمريکا، حقوق بشر، و مجمع عمومی ۶۴ سازمان ملل
 
 
م.راد
 

در اين مقاله، به مناسبت تشکيل شصت و چهارمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۲۲ سپتامبر  ۲۰۰۹ نويسنده، نگاهی دارد به پاره يی از موارد نقض حقوق بشر در داخل خود آمريکا.

برای خواندن اين مقاله که به صورت فايل پی.دی.اف تهيه شده است، بر روی عنوان آن در تابلو زير کليک کنيد.

آمريکا، حقوق بشر، و مجمع عمومی ۶۴ سازمان ملل PDF 311 kb
 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول