ققنوس

سياست انسانگرا
 
sun
   
جمعه ۱۲ آذر  ۱۳۹۵
۲ دسامبر ۲۰۱۶
 
 

در تقابل با فرهنگ شهيد پروری و خريد و فروش شهيدان در مسجد يا کريدور

  str

روضه خوان، الزاماً عبايی و عمامه يی و ريشی و پشمی ندارد. روضه خوان می تواند مرد باشد يا زن باشد. روضه خوان می تواند معمم باشد يا مکلا باشد، و يا اصلاً بی کلاهی بر سر خويش، و فقط با کلاهی در دست برای نهادن بر سر ديگران. روضه خوان می تواند به آنچه می گويد ايمان داشته باشد، و يا به آنچه می گويد ايمان نداشته باشد.

 

همايش پاسارگاد در هفت کلمه
(مختصر و مفيد)
 

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 
klaghD  kakaghG 

شما در صفحه ی اول سايت هستيد.  اگر احتمالاً مايل باشيد که وارد بخش ديگری شويد، می توانيد نام آن بخش را در اين تابلو انتخاب کنيد.
خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو

 

آغاز سرابی سنگين

  Kambiz Gilani
 
کامبيز گيلانی
 
 

به بهانه ی سالگرد عاشورای هزار و سیصد و هشتاد و هشتِ هجری شمسی

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

با مهر و مهرگان و آذر و دارا و آدمی

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

بهای اين ماجراجويی ها می تواند موجوديت ايران باشد

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

«مردی مختصر که خلاصه ی خود بود»

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 

همسفر
در حجم شعر، با نقطه چين نثر

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

مرگ الی ويزل ستايشگر هولوکاست و نسل کشی اسراييل در فلسطين

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

يک ضرورت ساده

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

حدس بزن چه کسی پشت صحنه ی پروژه ی خلافت است

  chossudovsky شوسودووسکی

ميشل شوسودووسکی

ترجمه و توضيحات:
محمد علی اصفهانی
 

سايه روشن

  Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

با هسفر نه چندان فرضی

 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 

گفتاری در باب مهر، کينه، و نفرت

 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 
fl ضرورت بازخوانی صفحات ويژه ی ليبرتی و  اشرف، در شرايط جديد
 

آن که می دانست، و آن که نمی دانست

 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 

گزارش يک رأی دزديده شده
برای رئيس جمهور ميرحسين موسوی

 
بهمن احمدی امويی  Bahman Ahmadi amouei
 
بهمن احمدی امويی
 
 
 
 

بهار، پشت پنجره ی راه

 
gol e rose
 
 
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

آيا رسانه، صرفاً نام ديگری برای کنترل است؟

  John Pilger جان پيلجر
   

جان پيلجر
برگردان: هاتف رحمانی

تصور کنيد اگر دروغ های دولت ها به درستی به چالش کشيده می شدند و به موازات تدارک محرمانه برای تجاوز به عراق افشا می شدند ـ شايد امروز يک ميليون نفر می توانستند زنده باشند.
 

 
با آن هميشه گاهی ناپيدا
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
محمد علی اصفهانی
 
 

خواستند که در صف بايستيم و ببينيم که در بيراهه های فتح چه تقسيم می کنند.
خواستند که با فاتحان، سرود بخوانيم:
ـ پرچم های رنگارنگ را، گرداگرد بنا های نامستقر به اهتزاز در خواهيم آورد!
 
داد کشيدم :
ـ دست هاتان را بيرون بياوريد!
چپ چپ نگاهم کردند.

بقيه ی متن  fl
 

 روابط تجاری با ايران را به هزينه ی حقوق بشر برقرار نکنيد

فرانسواز دومون، رئيس جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه
شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر
عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران

 

آیا ترکیه در حال همکاری با داعش است؟

David L. Phillips
 

به سفارش «برنامه ی صلح و حقوق» مستقر در دانشگاه کلمبیا، تیمی از محققان آمریکایی، اروپایی و ترک ، اعتبار ادعاهايی که در مورد همکاری دولت ترکيه با داعش شده است را ارزیابی کرده اند.
گزارش تحقيقی دیوید ل. فیلیپس
 برگردان: ابوالقاسم گلستانی
 

 
خورشيد و آب
 
image
 
محمد علی اصفهانی
 
 

ارواح سياه پوش،  نعشی شتک زده را بر تخته پاره يی به دوش می کشيدند و می بردند.
 و آدم،  بر کوه سراَنديب می گريست.

بقيه ی متن  fl
 
تکاپو از تولّد تا مرگ

زندگی، مبارزه، و شهادت دکتر کاظم سامی
 

با کوچ کوليان، رؤيا و واقعيّت و انسان

Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

با مهر و مهرگان و آذر و دارا و آدمی

Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

پنج پرسش و پاسخ مختصر و مفيد در باب توافق اتمی و بعد از آن

Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
 
محمد علی اصفهانی 
 
 
شاملو شاعر انسانگرا؛ انسان سياسی
shamloo
 
محمد علی اصفهانی 
 
 
(متن سخنرانی ـ پاريس ۱۳۷۹)
 

دلواپسی آن ها، و دلواپسی ما

Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

در باب همراهی سنجيده ی انقلاب گرايان با رفرم گرايان  (مختصر و مفيد)

 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 

آيا رسانه، صرفاً نام ديگری برای کنترل است؟

  John Pilger جان پيلجر
   

جان پيلجر
برگردان: هاتف رحمانی

تصور کنيد اگر دروغ های دولت ها به درستی به چالش کشيده می شدند و به موازات تدارک محرمانه برای تجاوز به عراق افشا می شدند ـ شايد امروز يک ميليون نفر می توانستند زنده باشند.
 

 
شکل ها و آدم ها    
   
 
محمد علی اصفهانی 
 
 

حدس بزن چه کسی پشت صحنه ی پروژه ی خلافت است

  chossudovsky شوسودووسکی
   

ميشل شوسودووسکی

ترجمه و توضيحات:
محمد علی اصفهانی
 

دروغ های بی پروای دلال های جنگ
چرا خيزش فاشيسم، دو باره مسئله است 

  John Pilger جان پيلجر
   

جان پيلجر
برگردان: هاتف رحمانی

 

شارلی بودن يا  شارلی نبودن ـ مسأله اين نيست

Mohammad Ali Esfahani   محمد علی اصفهانی
 

نگاهی به بيانيه ی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح

محمد علی اصفهانی
 

آن که بذر تروريسم می کارد، تروريست درو خواهد کرد

  Rodrigue Tremblay  رودريک ترامبلی
   

رودريگ ترامبلی
برگردان: محمد علی اصفهانی

 

بازخوانی مقاله ی «سعيد منادی» و پاسخ مجاهدين به آن
(حاشيه يی ديگر، بر متن فاجعه يی ديگر در ليبرتی)

 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
                 
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵        
   

آرشيو «صفحه ی اول»

a
 
b

 بخش های ديگر سايت

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو

 
نشانی سايت contact@ghoghnoos.org